Cosmin L. Neagu

Nivel: Mediu
Data ultimei modificări: 2014.08.21

Setări Linux

De la versiune la versiune fiecare distribuție de Linux mai schimbă
căte o setare și oricum niciodată toate setările nu sunt așa cum ni
le dorim. Pentru a rezolva problema, înainte de a ne apuca de lucru
trebuie să ne asigurăm că setările sunt așa cum ni le dorim.

Tastatură

# dezactivează capslock
setxkbmap -option caps:none

# schimbă codul transmis de tasta #66
xcape -d -e '#66=Escape;Control_L=Control_L|O'

Terminal

export TERM=xterm-256color

Mouse and Window mamagement

gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences focus-mode 'sloppy'
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences auto-raise false
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences raise-on-click true
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences resize-with-right-button true

.bashrc, .bash_profile, .profile, /etc/environment

http://stackoverflow.com/questions/415403/whats-the-difference-between-bashrc-bash-profile-and-environment

Alte utilitare

dconf-editor
unity-tweak-tool
ccsm

Conținutul acestui site reflectă interese și preferințe personale. Nu sunt un expert în fiecare subiect atins. Nu prezint adevăruri ci perspective.

Email: cosmin (at) rohost.com

Social: Google+, Twitter, GitHub